מבט משמאל

כשעוצמים את עין ימין, אז הצד השמאלי של המוח מתאמץ יותר. עובדה.

כתב עת מרקסיסטי חדש

leave a comment »

בימים אלו מתפרסם הגיליון הראשון של כתב-עת מרקסיסטי חדש בשם "International Communist Review", היוצא לאור ביוזמתן המשותפת של מספר מפלגות קומוניסטיות ופועליות מארצות שונות, וביניהן המפלגות הקומוניסטיות של יוון, ונצואלה, טורקיה, מקסיקו, ספרד, וארצות נוספות.

במאמר המערכת הראשון של כתב העת – המתפרסם באנגלית, רוסית, ספרדית ויוונית – נכתב כי הפרסום "מבטא את הצורך בשיתוף פעולה בין כתבי העת הפוליטיים והתיאורטיים של מפלגות קומוניסטיות, המחזיקות בעמדות משותפות בשורה של נושאים תיאורטיים ואידיאולוגיים. צורך זה התעצב לאור הערכת תקופת הנסיגה של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, בעקבות ניצחון מהפכת-הנגד בברה"מ ובארצות מזרח ומרכז אירופה".

הגיליון הראשון, המוקדש לנושא המשבר הקפיטליסטי העולמי, נפתח במאמרם של שני כלכלנים, חברי מפלגת העובדים הבלגית, המשווה בין המשבר העובר כיום על כלכלת השוק העולמית, לבין המשבר של שנת 1929. "כיום, אפילו הליברלים האדוקים ביותר דורשים רגולציה נרחבת יותר של השווקים הפיננסיים… אך האם זה מספיק כדי להתגבר על המשבר?", הם שואלים. בהמשך מאמרם הם דנים במשברים העיקריים שעברו על הקפיטליזם במאה ה-20 (ובכלל זה המשבר של שנת 1973), ומנסים למקם את המשבר הנוכחי על רצף זה.

בולטת בכתב-העת תרומתם של כותבים מהארצות הסוציאליסטיות-לשעבר: חבר המפלגה הסוציאליסטית הלטבית מתאר את התגברות הלאומנות בארצו, וקושר בינה לבין ההפרטה הנרחבת שנעשתה בכלכלה לטביה בשנות ה-90'; מזכ"ל מפלגת הפועלים הקומוניסטית ההונגרית מציג נתונים על הפערים ההולכים וגדלים בין עשירים לעניים בהונגריה, ומדגיש את נחיצות הפרספקטיבה הסוציאליסטית; מזכ"ל מפלגת הפועלים הקומוניסטית הרוסית מנתח את המשבר הקפיטליסטי הנוכחי לאור תורת המשברים של מארקס, ודן בהיבטים של המשבר הייחודים לפדרציה הרוסית.

מערכת כתב-העת מגדירה את תפקידיו, בין היתר, בתור הגנה על אותם העקרונות של המרקסיזם-לניניזם הנתונים כיום למתקפה, מצד גורמים בורגניים, סוציאל-דמוקרטים, ואחרים. לדברי מאמר המערכת, יש "להגן על הניסיון ההיסטורי של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית", ובכלל זה על העמדות ההיסטוריות בדבר תפקידו של מעמד העובדים במאבק לקידמה חברתית, והצורך במפלגת אוונגרד.

להלן תרגום לעברית של מאמר המערכת הראשון.


* * *

מאמר המערכת של "International Communist Review"

"לזרא היא לקומוניסטים להעלים את השקפותיהם וכוונותיהם. הם מכריזים בגלוי, כי מטרותיהם ניתנות להגשמה אלא על-ידי הפיכה-בזרוע של כל משטר-החובה הקיים" (ק. מארקס – פ. אנגלס, מניפסט המפלגה הקומוניסטית)

פרסום הגיליון הראשון של “International Communist Review” מבטא את הצורך בשיתוף פעולה בין כתבי העת הפוליטיים והתיאורטיים של מפלגות קומוניסטיות, המחזיקות בעמדות משותפות בשורה של נושאים תיאורטיים ואידיאולוגיים. צורך זה התעצב לאור הערכת תקופת הנסיגה של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, בעקבות ניצחון מהפכת-הנגד בברה"מ ובארצות מזרח ומרכז אירופה, וכן בעקבות הנושאים שהועמדו על סדר יומה של התנועה הקומוניסטית לאור ההתפתחות במאבק המעמדי בימינו.

הצעדים שננקטו בעבר, לקידום שיתוף פעולה ותיאום בין המפלגות הקומוניסטיות והפועליות, היו חשובים והכרחיים. אנו מאמינים כי הם מהווים הישגים משמעותיים, ואנו תומכים בהם ונמשיך לתמוך בהם. מידה מסוימת של דיונים, של חילופי מידע ותיאום, של עמדות משותפות ופעולות משותפות – כבר הושגה.

עם זאת, עדיין מוטל עלינו להגשים מטרה יסודית יותר, והיא – הגשמת אחדותה הפוליטית-רעיונית של התנועה הקומוניסטית על בסיס המרקסיזם-לניניזם, הגנת הישגי מעמד העובדים בניסיונותיו הראשונים לבנות סוציאליזם, וכן ראייה משותפת לגבי אופי הפלת המשטרים הללו והסיבות שהובילו לכך. זהו תנאי מקדים להתגברות על המשבר העמוק של התנועה הקומוניסטית, והחייאתה מטרתה האסטרטגית – הגשמת הסוציאליזם.

זו הסיבה מדוע אנו מעריכים כי במקביל להמשך תהליך שיתוף הפעולה והתיאום של המפלגות הקומוניסטיות והפועליות, כגון הכינוסים השנתיים, ישנו צורך לקיים שיתוף פעולה גם במישור התיאורטי, בין כתבי העת המרקסיסטים-לניניסטיים. אנו לא שוכחים כי התנאי העיקרי להיווצרותה של מפלגה מהפכנית היא שליטתה בתיאוריה המהפכנית. דבר זה עמד במוקד עבודת האינטרנציונל השלישי, הקומוניסטי, הלניניסטי, שהשנה אנו מציינים 90 שנה להיווסדו. כבר בגיליון הראשון של כתב-העת התיאורטי "האינטרנציונל הקומוניסטי", שפורסם על-ידי הקומינטרן, הושם דגש על העקרונות הארגוניים והעמדות הרעיוניות.

ה-"International Communist Review", בהמשיכו את המסורת הלנינית, הוא פרסום עם אופי פוליטי-אידיאולוגי מובהק. זהו כתב-עת עם עמדה ברורה, והוא אינו משמש רק לתיעוד עמדותיהן של המפלגות הקומוניסטיות. לצורך מטרה זו ישנם פרסומים אחרים, כגון עלון המידע של המפגשים הבינלאומיים של המפלגות הקומוניסטיות והפועליות, וכן פרסומי המפלגות השונות. מטרתנו היא לתרום להפצת ולפיתוח התיאוריה המרקסיסטית-לניניסטית, על-ידי ניתוח אידיאולוגי וגיבוש עמדות פוליטיות לגבי ההתפתחויות בנות-זמננו של הקפיטליזם ושל המאבק המעמדי. אנו מאמינים כי ביסוסו של ההכוון המרקסיסטי-לניני בתנועת הפועלים הבינלאומית ובתנועה הקומוניסטית הבינלאומית הוא תנאי-מקדים הכרחי לארגון מחדש.

כתבי-העת הפוליטיים והתיאורטיים של אותן המפלגות הקומוניסטיות שחברו יחד להפקת כתב-העת "International Communist Review", מחזיקים בעמדה משותפת לגבי השאלות העיקריות העומדות בפני התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, הגנת עקרונות המרקסיזם-לניניזם, האינטרנציונליזם הפרולטרי, הצורך במהפכה סוציאליסטית, בדיקטטורה של הפרולטריון ובבנייתה של חברה סוציאליסטית. אנו נטה שכם ונתרום לארגון-מחדש האידיאולוגי והתיאורטי של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, על בסיס מרקסיסטי-לניני יציב, למרות הבדלי הגישות בינינו בשאלות טקטיות ואסטרטגיות:

  1. להדגשת תפקידו האוונגרדי של מעמד העובדים בתהליך המהפכני, בתקופה בה כוחות רבים מערערים על העקרון המרקסיסטי-לניני של השתייכות למעמד העובדים, וכתוצאה מכך, מערערים על מעמדו המוביל במאבק לקידמה חברתית ולשינויה המהפכני של החברה מקפיטליזם לסוציאליזם.
  2. להגנת העמדה הלנינית בשאלת המפלגה, בתקופה בה ישנם לחצים הולכים וגוברים על מפלגות קומוניסטיות להשתלב במערכת הקפיטליסטית.
  3. להצביע על הצורך במאבק נגד ההתארגנויות הקפיטליסטיות, כדוגמת קרן המטבע הבינלאומית (IMF), ארגון נאט"ו, האיחוד האירופי, וכו'.
  4. להגן על הניסיון ההיסטורי של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, אך מבלי, כמובן, לוותר על הביקורת הנדרשת והמסקנות המדעיות שיאפשרו לתנועה הקומוניסטית הבינלאומית בת-זמננו להמשיך קדימה. לדעתנו, הכרחי ללכת בדרך המסורת המהפכנית של הקומונה הפאריזאית, של מהפכת אוקטובר הסוציאליסטית, של האינטרנציונל הקומוניסטי, ושל הניסיון הסוציאליסטי של ברה"מ ויתר הארצות.

ארגונה-מחדש, התיאורטי והאידיאולוגי, של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית, לא יוכל להיות מוגשם ללא עימות בלתי-מתפשר עם זרמים מסוימים בתנועת הפועלים, כגון הסוציאל-דמוקרטיה, כל סוגי האופורטוניזם בתנועה הקומוניסטית גופא, רביזיוניזם, רפורמיזם, לאומנות, קוסומופוליטיות וליברליזם.

לפיכך, אנו מצהירים בגלוי, בפני התנועה הקומוניסטית הבינלאומית כולה, על עמדתנו, תפיסתנו וביקורתנו על הנסיגה הקיימת ועל עיוות המרקסיזם, וכי נתרום ליצירת דיון משמעותי בשורות התנועה לגבי הכיוון התיאורטי והאידיאולוגי אליו הוא הולכת. אנו פונים לכל כתבי-העת התיאורטיים של המפלגות הקומוניסטיות התומכות בעקרונות אלו, והמעוניינות לתרום למאמץ.

מודעות פרסומת

Written by theleftisright

9 בדצמבר 2009 בשעה 17:27

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: