מבט משמאל

כשעוצמים את עין ימין, אז הצד השמאלי של המוח מתאמץ יותר. עובדה.

Posts Tagged ‘תשעה במאי

"תושבי ישראל חולקים כבוד לצבא הסובייטי"

with 6 comments

הכתבה הבאה הופיעה בעמ' 17 בגיליון יולי 1950 של "ישראל – ס.ס.ס.ר", עלון הליגה לידידות עם ס.ס.ס.ר. היא מובאת כאן כלשונה.

    תושבי ישראל חולקים כבוד לצבא הסובייטי

"תיתי לה, לליגה לקשרי ידידות ישראל-ססס"ר, שהשכילה לשוות למפעלה זה אופי לאומי-כללי, יען-כי חרף הרוחות הזרות שהחלו נושבות במדינה, הרי מאוחדים המה המוני-ישראל באהדתם ובידידותם לססס"ר – מעוז החופש לכל העמים והשלום לכל העולם כולו".
(מתוך מאמר ראשי ב"על המשמר", 23.6.1950)

לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

Written by theleftisright

7 במאי 2009 at 16:59